Tjenester

Vi leverer en rekke tjenester relatert til installasjon, bruk og vedlikehold av overflate- og brønnserviceutstyr:

 • Site-inspeksjoner, planlegging, klargjøring, opp- og nedrigging
 • Service og vedlikehold av Z-015 utstyr:
  • Generell service og vedlikehold innen elektro, hydraulikk, pneumatikk og HVAC
  • Rengjøring, sandblåsing, overflatebehandling, maling og lakkering
  • Oppgradering og levetidsforlengelse, også ute på rigg
  • Feilsøking og feilretting
  • Ombygging og modifisering
 • Funksjons- og ytelsestesting (pulltesting) av wireline vinsjer etter større vedlikehold, før shipping offshore
 • Utleie:
  • Transport- og vedlikeholdskontainere (med eller uten forbruksmateriell/verktøy)
  • Kontainere, fra enkle arbeidskontainere til ventilerte overtrykkskontainere
  • To-enhet WIRELINE vinsjpakke bestående av:
   • Kompakt elektrisk-hydraulisk vinsj
   • Kombinert arbeids- og datakontainer
  • Personnel:
   • Wireline vinsj operatører
   • Brønnservice teknikkere

Vi utfører også:

 • Termografering innen industri, landbruk, bolig og offshore
 • Ingeniørtjenester innen mekanikk, struktur, elektro, hydraulikk, automasjon, instrumentering, mekatronikk og PLS programmering
 • Produktutvikling, også for Ex områder med ATEX/IECEx sertifisering
 • Prototyping og validering/test av konsepter, løsninger og utstyr
 • Teknisk rådgivning