Z-015 Utstyr

Vi bygger og leverer Z-015/DNV 2.7-1 kontainere og utstyr for Sone 1/2, fra enkle arbeidskontainere til ventilerte overtrykkskontainere med innovativt Pressure Control Panel (PCP) med "smarte" funksjoner.

Vi leverer med vårt innovative system for fjernstyring og fjernovervåkning slik at gryende feil og vedlikeholdsbehov oppdages og varsles. Vi tar ansvar for drift og vedlikehold og sørger for at utstyret er operativt ved behov.

Vår to-enhet WIRELINE vinsjpakke består av:

  • Kompakt elektrisk-hydraulisk vinsj
  • Kombinert arbeids- og datakontainer

Pakken inkluderer flere innovative og kostnadsreduserende elementer. Vinsjen kan leveres med et dempesystem som reduserer risiko for skjulte skader under transport og håndtering. Dempesystemet muliggjør transport med påmontert kabeltrommel, som reduserer antallet enheter/løft.