Automasjon

I våre automasjons- og instrumenteringsprodukter har vi lagt spesiell vekt på enkelhet, brukervennlighet, driftssikkerhet og lave kostnader. Nye teknologier introduseres og kombineres med tradisjonelle i optimal kombinasjon mellom kostnad og nytteverdi.

Noen av våre automasjonsprodukter er:

  • Kombinert Pressure Control Panel (PCP) og Unit Control System (UCS) for overtrykk og ventilerte kontainere
  • Fire&Gas System (FGS) for kontainere (Ex de)

Vi har flere spesialprodukter innen brønnservicedisiplinene WIRELINE og SURFACE LOGGING SERVICES:

  • Tension&Depth System (TDS) for wireline vinsjer (winch-man panel)
  • System for kvantitativ måling av borekaks i sanntid ut fra shaker (Cuttings Return Measurement System)